Mentor

LIND Life Education. Skola för professionell Häst, Hund och Humanvård

Mentor

Carola Lind.

 

Grundare till Equipati, numera Origopati.

Verksam sedan 1997.

Din huvudmentor i alla ämnen vi berör.

 

 

I varje program har du en huvudmentor och en eller fler undermentorer.

 

En mentor utöver din huvudmentor kan vara en kurskamrat men också en av de andra lärarna på skolan.

 

Varje deltagare på utbildningen får en ny elev att guida efter andra modulens avslut. Genom att guida någon annan kan vi lära känna oss själva och träna vår inre och yttre pedagog.

 

Under din utbildning kan du på så vis både ha och vara en mentor, det ger både perspektiv och ny kunskap.