Om Utbildningen

LIND Life Education. Skola för professionell Häst, Hund och Humanvård

Professionella hästterapeuter med helhetsyn

Beskrivning:

 

Utbildningen löper under sammanlagt två år.

 

Du läser på distans vilket gör att du kan passa in utbildningen i ditt liv utan att behöva ta tjänstledigt från ditt jobb.

 

Under vissa delar jobbar du praktiskt under eget ansvar med klientfall och efter 250 dokumenterade journaler och godkänd basmedicinsk utbildning får du examinera dig för att bli Origopat.

 

Under hela utbildningstiden har du minst en mentor. Origopater som läst längre än dig kan bli stöd och inspiration.

 

Du kan känna dig trygg i att få den bästa utbildning med den bredaste kompetensen inom de ämnen du läser. Det finns ingen liknande utbildning på marknaden.

 

Detta gör att utbildningen blir högkvalitativ och behållningen för dig maximal.

Praktiska övningar varvas med teorier för att göra dig säker i din roll som Terapeut.

 

Vi går igenom avancerade undersökningstekniker samt behandlingsmetodik.

 

Du erbjuds:

 

-En trygg utbildning med klara mål

-Kvalitet

-Pedagogisk inlärning

-Gruppverksamhet med målsättning att alla kan

-Coaching från ansvarig mentor

-Omsorg för den enskilde elevens funderingar och problem

-Professionell handledning under alla former

-Lugn inlärning med många repetitioner

-Modernt tänkande

-En stor tro på den enskilde individens kapacitet

 

Terapeuten ska efter avslutad utbildning:

 

-Ha en mycket god erfarenhet och känsla för sitt arbete

 

-Jobba med friskvård och uppbyggnad av hästar

 

-Ha en mycket god Basmedicinsk Grund

 

-Känna sig säker i sin yrkesroll

 

-Kunskap att tillämpa rätt metod

 

-Ha en högkvalitativ undersökningsteknik och behandlingsmetodik

 

-Redan vid utbildningens slut ha arbetat upp en kundkrets

 

-Redan vid utbildningens slut ha ett fungerande nätverk

 

-Senast vid utbildningens slut kunna starta upp sitt eget företag

 

-Ha en gedigen dokumentation av varje praktikfall

 

-Skriva korrekta journaler

 

-Ha en mkt god uppfattning om alla discipliners specialproblem

 

-Kunna förebygga

 

-Kunna hjälpa ägaren att förebygga

 

-Äga en mkt god insikt i Tingpunkternas energilagar

 

-Ha en djupgående kunskap om hästens anatomi och biomekanik

 

-Kunna använda massage både i förebyggande samt i samråd med veterinär i uppbyggande syfte

 

-Följa de lagar och föreskrifter som finns

 

-Alltid arbeta med hästens bästa för ögat enligt djurskyddslagen

 

-Alltid agera i enlighet med hästens naturliga tendenser

 

- Terapeuten ska vara nyfiken och vilja lära mer, känna glädjen i att studera vidare och kommer att uppmuntras att söka sig vidare inom sitt specialområde.

 

 

Origopati är ett samlingsnamn för en rad holistiska verktyg, en del filosofi och ett utövande i holistisk anda.

En del sker som energimässiga överföringar och mobilisering som ej rör hästen fysiskt men ger positiva fysiska effekter.

 

Origopaten är en säker och kunnig terapeut med professionell inriktning och med en gedigen kunskap om hästens etologi, anatomi och biomekanik.

 

När du anlitar en Origopat vet du att denne besitter en mängd kunskap som ingen annan hästterapeut.

 

Origopaten använder sig av energimässiga processer vilket innebär att du som kund inte alltid kan se vad Origopaten gör under en session.

 

Din Origopat kan alltid förklara för dig vad denne gör.

 

Din Onlineutbildning i Origopati

Origopati har funnits sen 1998 och är ensam i sitt slag på marknaden.

Boka din plats nu!